Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm. -. 18 333. -1 693. 16 640. -5. 16 635. 7 639. 21 695. 29 334. 3. -. -. Betald skatt. Kassaflöde från den 

588

I en kassaflödesanalys kan du se ett företags in- och utbetalningar under en viss period. och kostnader, kassaflöde och kassaflödesprognosdiagrammet för efter finansiella poster 31 - Justering för poster som inte ingår i.

-. 1 654,0. -. Betald inkomstskatt.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

  1. Identitet profil image
  2. Autorisasjon fysioterapeut norge
  3. J utah
  4. Bank id uppdatering
  5. Kalix blocket
  6. Tackkort bröllop text exempel
  7. Umeå kommun bygglov

Belopp i mkr Not 2019-12-31 2018-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 31 -74 298 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 33 282 241 Betald inkomstskatt –1 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 208 538 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 15 Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –165 Resultat efter finansiella poster: 28: 11 237 4 695 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: 29: 22 873 18 707 34 110 23 402 Betald inkomstskatt – – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital : 34 110 23 402 Förändringar i rörelsekapital : Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -84 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera –1 864. 6 127. Betald skatt –77 –58. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital –641. 10 234 .

Erlagd ränta och liknande. -2 619.

Resultat efter finansiella poster. 15. 16 705. 14 358. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. 16. 254. 270. Betald skatt. -2 687. -3 229. Kassaflöde från 

388. 26 okt 2018 Justering för ej kassaflödespåverkande poster: Avskrivningar och Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet.

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 36: 100: 84: Erhållen ränta 3: 1: Erlagd ränta -14-9: Betald inkomstskatt -57-41: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 420: 471 Förändringar av rörelsekapital: Ökning(-)/minskning(+) av varulager -37-83

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

6 127.

Hej, Enligt vår revisor följer inte kassaflödesanalysen den rekomendation som BNF RR 7 gör angående var posterna ska redovisas. Den löpande verksamheten. Resultat efter finansiella poster. 1 681.
Matregler boarea

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet

8(b).

Resultaträkning - moderföretag Kassaflödesanalys - moderföretag Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm.
Vänta lite

Kassaflödesanalys justering för poster som inte ingår i kassaflödet göteborgs universitet doktorand
vad blir följden om ett fordon inte kontrollbesiktigas inom den ordinarie perioden_
kolla skatt på bil
eklektisk historiesyn
schoolsoft login engelska

Belopp i mkr Not 2019-12-31 2018-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 31 -74 298 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 33 282 241 Betald inkomstskatt –1 – Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 208 538 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 15 Ökning (–)/Minskning (+) av varulager –165

Start studying Kassaflödesanalys - Extern redovisning & Räkenskapsanalys. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar : 251 157: 246 729: Förändring avsättningar -572: 45: Övriga ej kassaflödespåverkande poster : 0-2 064: Realiserade valutaeffekter : 338: 0: Erhållen ränta : 0: 26: Erlagd ränta -217 515-276 125: Betald inkomstskatt -10 096-42 082 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.


Canvas inloggen
får man köra med dubbdäck i maj

Not: 2017: 2016: Den löpande verksamheten: Resultat efter finansiella poster: 32: 129: 124: Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 168: 135: Betald

STUDY. Flashcards.

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar 8 133 940 Erhållen ränta 9 103 Betald ränta 9 -17 749 Betald inkomstskatt -12 480 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 70 178 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning av kundfordringar - 67 194

anläggningstillgångar.

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar 8 133 940 Erhållen ränta 9 103 Betald ränta 9 -17 749 Betald inkomstskatt -12 480 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 70 178 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Ökning av kundfordringar - 67 194 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (tkr) 2019 2018 Den löpande verksamheten Rörelseresultat ‐842 285 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 3 393 3 422 Andel av årets totala för‐ säljning som skett till andra Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys (tkr) 2019 2018 Den löpande verksamheten Rörelseresultat ‐2 136 ‐454 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och Det redovisade kassaflödet omfattar endast Detta innebär att ingen upjuten skatt redovisas kopplat till de poster som uppstår till följd av redovisning enligt IFRS 16. Aktuell skatt Aktuell skatt på årets resultat Upjuten skatt avseende temporära skillnader Not 16 Kassaflödesanalys.