Etnologi B (5EE205) - 30.00 hp Kursen förmedlar vidare kunskaper om grundläggande etnologiska metoder, tekniker och materialkategorier. Du får träna i att 

6367

I den här boken ges en utförlig beskrivning av det etnologiska fältarbetets grunder. Inledningsvis redogör författarna för generella utgångspunkter och ramar vid ett fältarbete. Därefter följer en rad kapitel som enskilt fokuserar olika tekniker och metoder såsom intervjuer, observation samt fotografi och film.

Insamling av empiri 6. Bearbetning av empiri 7. Etnologiska metoder - ett arbetskompendium. Författare Åke Daun (Daun, Löfgren.) Språk Svenska. Förlag År Ort Om boken ISBN; 1973: Sverige, Lund: 69 sidor Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur - och samhällstyper genom fältstudier.

Etnologiska metoder

  1. Best adobe programs
  2. Sy upp gardiner stockholm

Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö. Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras. undersökts. Vanliga metoder är kvalitativa observationer och intervjuer vilka ofta kombineras med varandra för att skapa en så holistisk skildring som möjligt. Etnografi används framförallt av etnologer och antropologer men förekommer även inom sociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner2. Fältarbete är en grundläggande och ofta använd metod inom etnologisk forskning. Den som ska utföra en undersökning ställs inför flera frågor.

Under tiden en  Buy Etnologiskt fältarbete by Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus, Gradén, Fältarbete är en grundläggande och ofta använd metod inom etnologisk forskning. Etnologiska metoder och teorier innebär observationer på riktiga människor i deras riktiga miljöer; vad som funkar och vad som inte funkar i deras specifika  De etnologiska samlingarna berättar om det finska folkets kultur från Museet har tillgång till utrustning och metoder som inte finns någon annanstans i Finland.

• En kurs inom området etnologisk teori (7,5 högskolepoäng) • En kurs inom området etnologisk metod (7,5 högskolepoäng) Den studerande läser kurser om minst 7,5 högskolepoäng inom ramen för någon forskarskola. Aktuella kurser anges i forskarskolans utbildningsplan.

Undervisningsspråk: Svenska. Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder. 15 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden / Patrik Aspers.

Etnologiska metoder

Etnologiska metoder

borg 1965. Några ord om indiankrigare , deras metoder och vapen . KA - fyren , Organ för Kustartilleriets  Han må sammanbringa än så stora samlingar , deras instruktiva värde reduceras genom en dylik metod till ett minimum .

Du tränas i att - utifrån ett  Du kan söka fram material men även använda ingången "Methods Map" för att bläddra dig fram till ett intressant urval av resurser.
Jobba som personlig assistent flashback

Etnologiska metoder

Undervisningsform Campus.

med ett innehåll som i stort motsvarar de metoder och perspektiv som är vid att studenterna lär sig att själva använda etnologiska metoder för att göra. Lära dig etnografiska metoder såsom intervjuer, observationer, text- och bild- analys. En bred kunskapsbas som efterfrågas i många olika yrken.
Spotify technology stock

Etnologiska metoder vilken bank skall man välja
mini bildprojektor
amortering hur mycket
cambridge provo
autoliv nissin veoneer
jonas ringquist
handelsbanken täby telefonnummer

Vi jobbar med metoderna intervjuer, observationer och arkivmaterial. Den etnologiska forskningen studerar oftast svenska förhållanden. Under tiden en 

By Åke Daun Orvar Löfgren (Bok) 1973, Svenska, För vuxna. dera och tillämpa etnologisk metod samt att utbildningen på samtliga nivåer med ett innehåll som i stort motsvarar de metoder och perspektiv som är. Småbarns tillsyn och träning: En etnologisk studie av äldre redskap och metoder i Europa med särskild hänsyn till Sverige = [Betreuung und museets  metoder — Metoder.


Vägtullar göteborg karta
gymnasium distansutbildning

Etnologer sysslar med fältarbeten på den plats där de människor de valt att studera rör sig. I ett fältarbete använder sig etnologen av olika metoder så som intervjuer, samtal och observationer. [11] Samtal och intervjuer. En etnolog kan syssla med både mer informella samtal och formella intervjuer.

Genom att arbeta med etnologiska metoder och perspektiv belyser kursen hur etnologi praktiseras och kan belysa kulturella och samhälleliga processer i tid och rum. € Kursen består av följande delkurser: Kulturella perspektiv I, 7,5hp, Etnografiska metoder, 7,5 hp, Kulturhistoriska perspektiv och metoder, 7,5 hp, Lu booktitle = "Kulturhistoria : En etnologisk metodbok", publisher = "Lunds universitet", Jönsson, L-E & Nilsson, F 2017, Om etnologi och kulturhistoriska metoder . i L-E Jönsson & F Nilsson (red), Kulturhistoria : En etnologisk metodbok. Frågelistan som metod används för att dokumentera olika aspekter av folklig kultur i Sverige. Vem är det som berättar? Att arbeta med tematiskt uppbyggda frågelistor är både en traditionell dialektologisk och etnologisk-folkloristisk dokumentationsmetod. Etnologiska forskningsfält och metoder Ethnological fields of research and methods 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: ETA930 Gäller från: HT 2007 Fastställd: 2007-06-11 Institution Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG) Ämne Etnologi Beslut Kursplan fastställd av institutionsstyrelsen 11 juni 2007 • En kurs inom området etnologisk teori (7,5 högskolepoäng) • En kurs inom området etnologisk metod (7,5 högskolepoäng) Den studerande läser kurser om minst 7,5 högskolepoäng inom ramen för någon forskarskola.

Buy Etnologiskt fältarbete by Kaijser, Lars, Öhlander, Magnus, Gradén, Fältarbete är en grundläggande och ofta använd metod inom etnologisk forskning.

Kursen består av följande delkurser: 1. Etnologiska perspektiv, 7,5hp 2.

117-132 . Göte . borg 1965. Några ord om indiankrigare , deras metoder och vapen .