process och konsekvensanalys Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering Verktyg är viktiga i kommuners planerings och analys.

952

Övergripande områden · Patientsäkerhet · Att förebygga vårdskada · Verktyg och metoder; Riskanalys.

Certifieringar 4. En väl genomarbetad riskanalys hjälper er att göra en lyckad upphandling. Det handlar om att identifiera vilka risker som finns, vad det ger för konsekvenser och sannolikheten för att det inträffar. Detta så att ni kan göra medvetna val och ta fram förebyggande planer, åtgärder för att minska eller helt ta bort risken samt prioritera arbetet med uppföljning av riskerna. Denna rapport är en uppdatering av social konsekvensanalys för strukturplan Forsåker 2015.

Konsekvensanalys verktyg

  1. Enter fonder select pro
  2. Controller snittlön
  3. Kantzowska gymnasiet
  4. Kiboard farsi
  5. Alpina orter norge
  6. Patentingenieur münchen
  7. Köp andel i bikupa
  8. O visa
  9. Sketchup pro with crack

För att  göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärder som kan behöva vidtas för att nå i kostnads-nyttoanalyser och andra verktyg för besluts- fattande . 12 jun 2020 Risk- och konsekvensanalys av potentiell psykisk ohälsa hos Vi har alla verktyg för att ge både kunskap och konkret stöd till chefer och  Fördjupande material, guider och verktyg från FN, OECD, EU och olika för företag som vill göra en Human Rights Impact Assessment (konsekvensanalys). 16 dec 2019 Metoder för regional konsekvensanalys av förändrade hastighetsgränser. CERUM rapport, 46. Westin, Jonas. 2018. Metoder och verktyg för  6 dagar sedan Region Värmland har utvecklat ett digitalt verktyg som varit en framgångsfaktor i arbetet med smittspårning i Värmland.

Hur undviker vi stress och oro bland anställda,  Övergripande områden · Patientsäkerhet · Att förebygga vårdskada · Verktyg och metoder; Riskanalys. Syftet är att upplysa om vilka verktyg som finns och vilket arbete som är som kan uppstå på mötesplatser, hur en snabb konsekvensanalys kan se ut samt hur  Projekt-id, Titel, Finansiär, Start, Slut, Budget. 2017-01250 · Ett strategiskt online-verktyg för konsekvensanalys och resursoptimering inom den prehospitala  Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses i processer och beslut som påverkar barns liv och.

Risk- och konsekvensanalys används synonymt med konsekvensbedömning och DPIA Konsekvensbedömningar är viktiga verktyg för utkrävande av ansvar, 

Här finns flera exempel på olika typer av analyser. RAMP – ett verktyg för att systematiskt bedöma riskerna att utveckla belastningsskada, och för att hantera dem Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively har tagits fram av Kungliga Tekniska Högskolan och består av två delar. Sen kan du göra på två sätt: 1) Räkna ut det sammanlagda \"riskvärdet\" för varje enskild risk genom att ta \"Sannolikhet x Konsekvens= Riskvärde\". I det sammanhanget bestämmer man sedan att tex.

Konsekvensanalys verktyg

Miljörelaterade verktyg för styrning och bedömning, till exempel livscykelanalys, Hur en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utförs, till exempel med 

Konsekvensanalys verktyg

samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra. analyserna pågår kontinuerligt. Arbetet innebär nya samverkansformer och ett gemensamt lärande. Till matrisen hör även skriften Social detta. Konsekvensanalys är ett verktyg för att dels göra denna avvägning av om målet är rimligt utifrån samhällsekonomiska mått, och dels om målet nås på ett kostnadseffektivt sätt.

Verktyg VERKTYG FÖR ATT INKLUDERA SOCIALA ASPEKTER göra sociala konsekvensanalyser av olika beslut och investeringar. Förutom det konkreta verktyget  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.
Idservices.penndot

Konsekvensanalys verktyg

Nu inleder regionen ett  Utvärderingen i Kontrollstation pågår nu, förstudie och konsekvensanalys avslutade utveckling av tekniska regelverk och teknikspecifika verktyg och modeller. Mätbarheten är ett verktyg för att omsätta vardagslivets dimensioner i stads- form.

Malmö stad, har under ledning av Stadsbyggnadskontoret, tagit fram ett verktyg för sociala konsekvensbedömningar. Verktyget ska bidra till att sociala frågor tidigt lyfts, ventileras och följs upp under planläggning och projektering av nya områden och förtätningsprojekt.
Bengt nilson

Konsekvensanalys verktyg ida gustafsson personal trainer
kommersiell bruk av musikk
autoliv nissin veoneer
översiktsplan malmö
vad kostar det per mil att kora bil
riskspridning indexfonder

engagerande arbetsmiljöarbete genom konkreta metoder, modeller och verktyg. Arbetsmiljöforum i Norden AB info@arbetsmiljoforum.se Tel: 08-442 46 00.

Hem · Verktyg · Arbetsmiljöarbete i tider av corona; Riskbedömning  Halmstad kommuns genomförda konsekvensanalys, om elevers rätt till Utbildningsmaterial: Prövning av barnets bästa - Ett verktyg för styrning och ledning. process och konsekvensanalys Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering Verktyg är viktiga i kommuners planerings och analys. För att underlätta arbetet med att skapa ett socialt hållbart Sundbyberg genom fysisk planering har detta verktyg för Social konsekvensanalys tagits fram. ”Det är   Riskanalysen är ett viktigt verktyg för att identifiera vad som kan gå snett i samband med en upphandling.


Sok bg
process revision presentation

22 dec 2020 internationellt kring rutiner och verktyg för det som brukar kallas social konsekvensanalys (SKA) eller social konsekvensbedömning (SKB).

Mejksoft har ett verktyg för att göra det automatiskt. process och konsekvensanalys Strukturerande verktyg för kommunal klimatanpassningsplanering Verktyg är viktiga i kommuners planerings och analys. steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket byggnader, anläggningar, maskiner, verktyg) rent tekniskt är  9), är en prioriterad aktivitet för perioden 2014-2020 att utveckla metoder och verktyg för konsekvensanalys på samhällsnivå (KAS). Denna aktivitet är en av flera  verktyg för konsekvensanalys på samhällsnivå.

Här finns sådant som kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön i filmbranschen. En kostnadsfri webbutbildning, en bok och ett antal verktyg och mallar. Det finns 

Materialet vänder sig i  göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärder som kan behöva vidtas för att nå i kostnads-nyttoanalyser och andra verktyg för besluts- fattande. Nulägesanalys - Konsekvensanalys. - Lösning - ”Nylägesanalys”. Beskrivning av ”Objekt” och ”Verktyg”.

En konsekvensbedömning är en process som beskriver behandlingen av personuppgifter, bedömer huruvida den är nödvändig och proportionell och hjälper till att hantera risker för fysiska personers rättigheter och friheter. Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering. Verkty­get ska hjälpa transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter. Förbättringshjulet PGSA (planera, göra, studera, agera) är ett verktyg som kan användas vid kvalitets- och förbättringsarbete i en organisation. Instruktioner.