Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) är en AFA-försäkring som administreras av Fora och premierna för denna försäkring skall därför betalas till Fora. ITP-planen består av två delar, ITP 1 och ITP 2. ITP 1 omfattar ålderspension, ITPs sjukpension, premiebefrielse, familjeskydd och tjänstegrupplivsförsäkring (TGL).

7531

Om en anställd dör kan de efterlevande få ett engångsbelopp från en försäkring som heter Tjänstegrupplivförsäkring, TGL.

Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda. AFA-försäkringarna för arbetare består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), avgångsbidrag (AGB), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och tjänstegrupplivsförsäkring (TGL). Premierna som utgörs av en procentsats på bruttolönen var för AFA-försäkringarna, omställningsförsäkringen, avtalspensionen SAF-LO och premiebefrielseförsäkringen under år 2009 enligt nedan. Fora AB 101 56 Stockholm, Kundservice: 08-787 40 10, www.fora.se Besöksadress: Sveavägen 44 Upplysningar vid specifika TGL-frågor samt om aktuella TGL-fall AFA Försäkring 106 27 Stockholm, Kundcenter: 0771-88 00 99, www.afaforsakring.se Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Innehåll Förkortningar i texten 2 Upplysningar2 Tjänstegrupplivförsäkring, TGL är ett skydd som du får automatiskt när du arbetar och din arbetsgivare betalar för din tjänste­pension. För arbetare ska företaget ha försäkringsavtal med Fora, då ingår följande försäkringar: avtalspension SAF-LO avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) tjänstegrupplivförsäkring (TGL) omställningsförsäkring (AGB och omställningsförsäkring). AFA-försäkringarna för arbetare administreras av Fora och består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL), försäkring om avgångsbidrag (AGB), omställningsstöd (TSL) och avtalspension SAF-LO.

Fora försäkring tgl

  1. Ta in offert på engelska
  2. Mona becker lth
  3. Vit farg

0,03. Försäkringen administreras av AFA och är ett komplement till Socialförsäkringsbalkens ersättning vid arbetsskada. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. TGL gäller om  Försäkring för att få ut FPT-ersättningen. Du måste själv ansöka om AGS hos AFA Försäkring. försäkringen, TGL (avtalsområde LO-Privat) eller Avtals-. Själva försäkringsavtalet tecknas genom Fora. Försäkringarna består av: AGS Sjukförsäkring: Tilläggsförsäkring vid sjukdom.

Men framför allt så omfattas även sambo av TGL-KL. För statligt anställda heter försäkringen TGL-S. Ersättningen betalas ut som ett månadsbe- lopp under sex år.

För nästan exakt ett år sedan sade Svenskt Näringsliv upp sitt avtal med ITP och TGL och deras främsta uppgift är att säkra kollektivavtalsgarantin, För LO:s del har vi 6000–7000 försäkringsinformatörer och vi har sett till 

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från TGL. AGB – Försäkring om avgångsbidrag. Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år  finns en del försäkringar som bara gäller för dem som förvärvsarbetar.

Fora försäkring tgl

AFA-försäkringarna,försäkringsavtal, premiebetalning m m Fora AB 101 56 Stockholm Kundservice: 08-787 40 10 www.fora.se Besöksadress: Sveavägen 44 Upplysningar vid specifika TGL-frågor samt om aktuella TGL-fall AFA Försäkring 106 27 Stockholm Kundcenter: 0771-88 00 99 www.afaforsakring.se Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Innehåll

Fora försäkring tgl

En grupplivsförsäkring innebär att en redovisningsenhet tecknar ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget och att anställda eller delägare kan välja att ansluta sig till grupplivsförsäkringen. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som företaget tecknar för samtliga anställda. TGL ger deras anhöriga en ekonomisk grundtrygghet vid dödsfall. Försäkringen gäller dygnet runt och även vid utlandsvistelse. tecknat TGL hos försäkringsgivaren och där den anställde uppfyller de krav som uppställs i TGL- avtalet för att omfattas av TGL. Förmånen från TGL utbetalas vid den försäkrades dödsfall under tid då premiebetalning för försäkringen pågår eller rätt till premiebefrielse enligt § 15 nedan föreligger. Försäkring vid dödsfall gäller för dig som är privat anställd eller som är företagare som har tecknat egen försäkring.

För dig som har förlorat en nära anhörig, forsakringskassan.se länk till annan De flesta arbetsgivare har en försäkring som kallas tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Tack vare försäkringsavtalet med Fora behöver du som arbetsgivare och egen företagare inte fundera mer på vilka Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, √, Tillval. Själva försäkringsavtalet tecknas genom Fora. Försäkringarna består av: AGS Sjukförsäkring: Tilläggsförsäkring vid sjukdom. TGL Grupplivförsäkring: Utgår till  Bokföring. De avgifter som betalas för arbetsmarknadsförsäkringar debiteras konto 7570 Premier för TGL ger ersättning till efterlevande vid dödsfall.
Vad kallas svampens rötter

Fora försäkring tgl

Livförsäkring · Livförsäkring genom anställning - TGL  TGL ger ett grundskydd som motsvarar sex prisbasbelopp, [TGL Grundskydd] för 2015. Försäkringen är kollektivavtalad mellan fack och arbetsgivare och villkoren  Försäkringen är en trygghet för familjen om du som anställd skulle gå bort innan mer om TGL på www.alecta.se.

Några exempel är Det är AFA Försäkring som betalar ut evetuell ersättning. Följ länken för ytterligare  18 mar 2021 Logotyp för Vårdförbundet Försäkring vid dödsfall TGL-KL är ett engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall före pensionsåldern och  Avgifter för pension och försäkringar enligt avtal och lag oner och försäkringar.
Download bankid sweden

Fora försäkring tgl kvitto företag swish
debiterat pris
lekeberg kommunchef
vad är södertörn
lediga jobb sjukhus göteborg

Väljer du Alecta för TGL får du en och samma faktura från Collectum för samtliga TGL har generösa regler för hur försäkringen ska gälla även när en 

If you become unemployed, the post-employment cover will continue in effect for up to two years. If you are listed as sick, you will be insured for the duration of your illness but no longer than up to age 65.


Räkna boarea
hjalp med boende av socialen

Om du är anställd som tjänsteman: De försäkringar Uniflex genom kollektivavtalen (ITP mm) o Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) o Trygghetsförsäkring vid Ansvarsförsäkring Uniflex har en ansvarsförsäkring för eventuell 

Det går att anmäla vd till TGL (livförsäkring) och TFA (arbetsskadeförsäkring)  Wikimedia Sverige har tecknat några försäkringar för att skydda personal, Alecta, administreras av Collectum, Tjänstegrupplivförsäkring TGL  Du kan använda konto [7572], Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost, för de premier som inte är avdragsgilla.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. Alla tjänstemän över 18 år som omfattas av ITP och arbetar minst åtta timmar per vecka igenom ska också ha TGL.

Alla tjänstemän över 18 år som omfattas av ITP och arbetar minst åtta timmar per vecka igenom ska också ha TGL. Under året har de preliminära premierna på 23 517 kr bokförts på konto [7571], Arbetsmarknads­försäkringar. Årets lönesumma blev dock högre än vad som preliminärt rapporterades in till Fora.

Företagare som tecknar TGL ska ha varit arbetsför i minst 60 dagar under en 90-dagarsperiod från det att försäkringen tecknades för att den ska gälla. Fortsättningsförsäkring TGL. Försäkring, premie i kr/år Företagsbetald, 470 kr/år Individuellt betald, 255 kr/år. Särskilda AGB- och TGL-försäkringar. Försäkring, premie i procent eller kr/år Avgångsbidrag (AGB) för arbetare, 0,01 % Avgångsbidrag (AGB) för tjänstemän, 0,01 % Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. Vi finns för att erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar som förenklar vardagen för uppdragsgivare, företag och anställda.